Gå til sidens hovedinnhold

Barna må komme først

Leserinnlegg

Nittedal kommune har fremmet forslag om å legge ned Tøyen barnehage i Hakadal. En av de fem kommunale barnehagene i kommunen. Ved å legge ned denne barnehagen vil 54 barn stå uten barnehageplass i sitt nærmiljø allerede i 2021, altså inneværende år. Det betyr at Hakadal allerede, i 2021, mangler barnehageplasser, da Tøyen har 44 av disse 54 plassene. I kommunens egne beregninger kommer det frem at dette tallet vil øke. I 2030 vil 37 % av barna i Hakadal ikke ha barnehageplass i sitt nærmiljø. Hakadal vil da kun ha 63 % barnehagedekning (jf. saksdokumentet «Reduksjon av overkapasitet i barnehagene»).

Disse tallene viser klart og tydelig at overkapasiteten i kommunen ikke ligger i Hakadal. Hakadal trenger barnehager. Nedleggelsen av Tøyen legges frem som et forslag på bakgrunn av økonomi. Dette kun to år etter at kommunen la en plan for ny barnehage i Hakadal med plass til 120 barn. Nettopp med bakgrunn i stordriftsfordeler også i kommunale barnehager. Her henger kommunen etter. Tre av de fem kommunale barnehagene har 54 barn eller færre, selv om rapporten fra 2012 viser at barnehager bør ha en kapasitet på i overkant av 60 plasser, for å drive kostnadseffektivt. Det er ni år. Her må politikerne klare å planlegge mer langsiktig!

Bygget vi kjenner som Tøyen barnehage i dag, ble ikke anbefalt for utvidelse for to år siden, da de andre alternativene fremmet i forslaget rett og slett var bedre. Dette kommer ikke frem i saksdokumentene fra kommunen. I kommunens saksdokumenter fremstår det som at det eneste alternativet til utvidelse er nedleggelse. Ta vare på barna og legg til rette for ny barnehage, før dere legger ned og sender barna på tvers av kommunen! Det barna mellom ett og fem år trenger er stabilitet, forutsigbarhet og trygghet.

Dette forslaget kommer samme år som kommunen åpner ny barneskole i Hakadal. Tøyen barnehage er den nærmeste barnehagen til den nye skolen. Nærheten mellom skole og barnehage er viktig for foreldre som har barn begge steder. I tillegg gir det turmuligheter for barnehagen å besøke skoleområdet der barna skal gå på skole. Det bygges boliger flere steder i dalen, Hellerudhaugen, Tøyen og Bjørnholtlia er i planene til kommunen fremover. Hvordan skal kommunen få nyetablerere og småbarnsfamilier til Hakadal om kommunen sender barna i barnehage 30 minutters kjøretur unna? Da flytter ikke barnefamiliene til Hakadal! Og flytter ikke barnefamiliene til Hakadal, vil ikke kommunen klare å fylle opp den nye skolen, som står klar høsten 2021.

I 2021 vil altså 54 barn bosatt i Hakadal, måtte gå i barnehage i midtre eller søndre. Mange vil derfor oppleve å starte på skolen i Hakadal, uten sine venner fra barnehagen. Og tryggheten det gir en 5/6-åring, i en ny og krevende situasjon. Her må vi sette barna først. Overgangen barnehage-skole er krevende for barna allerede, og at kommunen skal ta fra barn den tryggheten de har fra barnehagen inn i skolen gjør vondt. Barnefamilier har allerede utfordringer med å få hverdagen til å gå opp. I Hakadal er det mange som ikke klarer dette uten å bruke bilen. Hvis foreldre i Hakadal må levere barna sine i barnehage i Søndre, så vil dette også legge press på en allerede presset rv4. Og da Søndre heller ikke har togmuligheter, og pendlerparkeringen på Gjelleråsen er full (og vel så det), så vil flere måtte bruke bilen til bl.a. Oslo. Parkeringsplassene på Åneby og Nittedal togstasjon er også allerede fulle. Mens Hakadal togstasjon har pendlerkapasitet.

Dersom kommunen ønsker å redusere trykket på rv4 og oppfordre til pendling kollektivt, vil dette ekskludere inntil 54 familier ved å sende familier kommunen rundt for å levere i barnehage og skole. At kommunen legger til grunn 1 og 2 km radius på boenheter i vurderingsgrunnlaget er ikke godt nok i en smal dal som Hakadal. Ved en slik beregning kommer ikke boligfeltene på Fuglåsen og Hakadalsfeltet med i regnestykket. Dette er et overtramp mot samfunnets minste og familiene deres. Det er barna som skal bygge fremtiden. Ved å vise de minste vekk fra kommunen, ekskluderer vi dem som skal løfte kommunen i fremtiden. Og barnefamiliene velger bort Hakadal.

Barnehageplass er avgjørende når barnefamilier skal bosette seg. Av kommunens til sammen 26 barnehager ligger seks av disse i Hakadal. Av 1.552 plasser i kommunen ligger 296 av de i Hakadal. 19 %. Nittedal kommune har som ambisjon å levere gode barnehagetjenester. Vi skulle ønske at de også hadde som ambisjon å levere barnehagetjenester som har barna i fokus.

Anne Marie Stenberg Hveding, Marita Pedersveen, Eivind Ørum og Christine Dalsbråten, foreldrerepresentanter Tøyen barnehage, Nittedal

Kommentarer til denne saken