Gå til sidens hovedinnhold

Barn med dysleksi må få hjelp tidligere

Leserinnlegg

Hvilken skole du går på i Lillestrøm kommune skal ikke avgjøre hvor god hjelp du får eller hvor raskt du blir fanget opp dersom du har lese- og skrivevansker. I dag får rundt 90 barn i Lillestrøm diagnosen dysleksi hvert eneste år.

Altfor mange barn får diagnosen dysleksi for sent. Høyre og Frp vil sikre at barn får hjelp tidlig i skoleløpet, slik at små problemer ikke vokser seg for store. Studier slår fast at man kan fange opp de som har dysleksi allerede ved første skoleår. Høyre og Frp ønsker derfor å sikre de rette ressursene som kommer elevene til gode når de trenger det.

Høyre og Frp foreslo at skoler som var dysleksivennlige, skulle få en sertifisering. Gjennom denne sertifiseringen fra Dysleksi Norge ville skolene fått ytterligere kompetanse samt gode systemer og rutiner som ville gjort det enklere å kartlegge elever med lese- og skrivevansker.

Dessverre ønsket ikke Arbeiderpartiet, Venstre og MDG å være med på sertifiseringen fordi de mener at Lillestrømskolen har god nok kompetanse innen dysleksi uten innblanding fra Dysleksi Norge.

Vi er enig i at Lillestrømskolen har mange gode planer og verktøy for å jobbe med dysleksi i skolen, men mener at en sertifisering kunne gitt skolen rom for ytterligere forbedring. Skolen er ikke perfekt før alle barn får riktig hjelp til riktig tid.

En sertifisering av Lillestrømskolen gjør at vi kan hjelpe flere barn tidligere, og den gir et tydelig tegn til Lillestrøms befolkning om at kommunen tar dysleksi på alvor. En god skole er en skole hvor alle har muligheten for å lykkes. Politikere og Lillestrøm kommune må være opptatt av at alle skal lykkes i skolen.

Derya Cinar, fraksjonsleder oppvekst (H) Lillestrøm kommune og Brede Rørhus, fraksjonsleder oppvekst (Frp) Lillestrøm kommune

Kommentarer til denne saken