Tidligere har man benyttet seg av helikopter eller gått til fots for å gjøre slike undersøkelser.

Til Bane Nors nettsider sa ingeniørgeolog Eivind Hegbom i mai 2018 at man ofte rappellerer seg ned for å gjøre slike undersøkelser når man ikke bruker helikopter, noe som tar mye tid.

Ifølge Hegbom er dronene svært tidsbesparende. Etter å ha testet dronene ved et rassted med tett vegetasjon, trakk han blant annet fram at man ved bruk av drone blant annet slipper å bære tungt klatreutstyr inn i rasområdet.

– Dronen sparte oss for mye tid, og den gjorde ting mye enklere, sa han.

Testet av statsråder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) testet dronene i Oslo torsdag.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en epost at tiltaket er «et eksempel på en innovativ anskaffelse», som vil være sentralt i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

– Der de tidligere brukte helikopter for å frakte en geolog til et ras, bruker de i dag droner. Det er billigere, det er smartere og det viser at det er mulig å tenke annerledes ved offentlige innkjøp. Det er nettopp denne typen innkjøp det offentlige må bli mye bedre på. Hvordan de skal lykkes med det, beskriver vi i stortingsmeldingen, sier Røe Isaksen.

Målet med den kommende meldingen skal være å disponere de 500 milliarder kronene som hvert år brukes på innkjøp, bedre.

Må tenke innovativt

Astrup mener offentlige virksomheter må «ta i bruk innovative anskaffelser» for å høste fruktene av digitaliseringen.

– Hvordan stat og kommune velger å gjøre sine innkjøp har enorm betydning for hva slags næringsliv vi får og hva slags varer og tjenester det offentlige tar i bruk. Dermed spiller offentlige innkjøp en stor rolle i digitaliseringen av Norge, sier han.

Digitaliseringsministeren legger til at slike innkjøp vil bidra til å skape et marked for oppstartsbedrifter som utvikler ny teknologi, og sier at det er en god mulighet for det offentlige til å ta i bruk fremtidens løsninger.