Utbruddet ble først oppdaget i november på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Bakterien er en vanlig forekommende bakterie som ofte trives i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Tre koronapasienter ved UNN døde i november etter å ha blitt smittet av bakterien.

FHI anser utbruddet som alvorlig, og jobber for tiden med å få en best mulig oversikt over situasjonen og å begrense utbruddet.

– Det er sannsynligvis en kombinasjon av smitte mellom personer og mellom personer og miljø. Derfor leter vi også etter en mulig felles smittekilde som medisinsk utstyr eller andre produkter, sier overlege Kirsten Gravningen ved FHI.

Analyser gjort av bakterien viser at utbruddsstammen ikke er blitt beskrevet i Norge eller noen andre land tidligere.

De tre pasientene som døde i begynnelsen av november, ble intensivbehandlet for koronaviruset, men døde av blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt som følge av bakterieinfeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Bakterien er svært motstandsdyktig mot antibiotika og er ikke sjelden årsak til sykehusinfeksjoner, opplyser FHI.