Velkommen til en ny utgave av Bak Mål, denne gangen med Henrik Kristoffersen som en av gjestene.