Vi viser bilder fra cupkvaliifiseringen med Skjettens Anderas Bjerkestrand og dommeransvarlig Glenn Due Sørensen i ryktesofaen.