Avventer Byfesten-avgjørelse: – Konsekvensene ved en eventuell avlysning vil være store

I fjor samlet Byfesten i Lillestrøm 220.000 besøkende. I år kan det bli folketomt på Torvet i juni.