Et tverrpolitisk flertall på Stortinget har vedtatt «Krisepakke 3» som skal hjelpe næringslivet over koronakneika. Det gis milliarder i kontantstøtte til bedrifter som har måttet stenge helt ned, som reiseliv, frisører, kulturinstitusjoner og spisesteder, slik at det er noe å vende tilbake til på den andre siden. Rike Norge pumper inn penger til vedlikehold av veier og jernbane. Kommunene får 5 milliarder ekstra for å holde hjulene i gang. Det kommer mer i revidert nasjonalbudsjett.

Det grønne skiftet stimuleres. En kraftfull opposisjon gjør mindretallsregjeringens kriseforslag bedre. Den tredje krisepakka har blant annet en bedre sosial profil enn det regjeringspartiene la fram og tar større hensyn til at vi nå har den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden krigen. Som Ap-leder Jonas Gahr Støre påpeker: Ledigheten har det med å stige raskt, det tar mye lengre tid å folk i arbeid igjen.

Romerikes Blad har som følge av akutt svikt i annonsemarkedet sett seg nødt til å permittere flere salgsmedarbeidere i 50 prosent. I hele Avis-Norge lages det nå beredskapsplaner for å komme gjennom krisen. Den generelle krisepakka for næringslivet kan nok også komme enkelte mediebedrifter til gode, men langt fra de fleste. Medieorganisasjonene har bedt om en egen krisepakke på én milliard kroner. Kulturminister Abid Raja (V) sier foreløpig nei til kompensasjon for bortfall av annonseinntekter, økt og utvidet pressestøtte og statlige annonser i lokalavisene for å opprettholde mediemangfoldet.

Denne krisa bør ha overbevist alle hvor viktig det er med redaktørstyrte medier som forholder seg til fakta og etter beste evne gir korrekt informasjon og fyller dette behovet. Som en motvekt til sosiale medier som i altfor stor grad er spekket med vrøvl og konspirasjonsteorier.

Kvalitetsjournalistikk bundet av presseetiske krav. Det har vi ikke råd til å miste, Raja. Vi snakker selvsagt for vår egen bransje, men også avismangfoldet er en viktig verdi å ta med seg over til den andre siden av koronakrisen.

LARS MJ HANSEN

Politisk redaktør i Romerikes Blad