Folkets Røst lover i leserinnlegget «Troverdig om framtida til Kjeller» i Romerikes Blad 8. sept. at de vil «bevare og videreutvikle Kjeller som et nasjonalt senter for utvikling av avansert teknologi».

Det er gode nyheter for regjeringspartiene Ap og Sp som 29. juni inviterte til en høring om «virkemidler for å fremskynde innfasing av null- og lavutslippsfly i norsk luftfart» med frist 29. september.

Samtidig er det helt i tråd med den nye luftfartsstrategien «Meld. St. 10 Bærekraftig og sikker luftfart», en melding fra regjeringen som ble vedtatt av Stortinget 2. mai.

KAMS vil satse for fullt på Kjeller

KAMS/Kongsberg vil satse for fullt videre på Kjeller. Selskapet har i brev til kommunen nylig forklart at de har behov for minst 400 meter av eksisterende rullebane for å opprettholde sin drift med flere hundre ansatte.

En forkorting av rullebanen på Kjeller vil redusere flysikkerheten og viske bort muligheter til å videreutvikle Kjeller som en lokalflyplass i Oslo-området og opplevelsesarena med utdanning, forskning og innovasjon.

Ifølge en utredning fra Avinor i 2021–2022 vil det være utfordrende å etablere og utvikle en fullgod lokalflyplass for Oslo-området hvis ikke Kjeller blir inkludert.

Fra Oslo S tar det 10 minutter med direktetog via Romerikstunellen og 7 minutter med buss fra Lillestrøm stasjon til Kjeller.

Overføring av Kjeller fra FD til SD

For Avinor vil en trinnvis overføring av eierskapet av Kjeller flyplass fra Forsvarsdepartementet (FD) til Samferdselsdepartementet (SD) åpne for optimale løsninger for null- og lavutslipps luftfart i Norge, i tett samspill med et av landets største sentre for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Flere av flyklubbene på Kjeller har nå sprengt kapasitet for skoling av nye piloter, og avventer en avklaring om framtiden før de investerer i nye anlegg og nye skolefly.

Nye reisetilbud til 1,4 millioner innbyggere

En elflyplass på Kjeller vil på sikt kunne avlaste OSL på Gardermoen, og samtidig kan Avinor tilby publikum et nytt og fleksibelt tilbud innen urban og regional luftfart i Norden som fullt ut oppfyller klimaambisjonene til regjeringen.

Med den forestående fylkesdelingen av Viken, er Kjeller fra nyttår en lokalflyplass plassert midt i Oslo-området som omfatter nye Akershus fylke og Oslo med over 1,4 millioner innbyggere.

Kjeller sikrer god beredskap og samfunnssikkerhet

Med krig og en spent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa er det gode grunner hvis Forsvaret velger å bli værende på Kjeller i årene framover, foreløpig antydet til 2028 eller 2030. Det er betryggende for mange i en urolig tid. På sikt kan Kjeller videreutvikles for å bedre redundans, beredskap og samfunnssikkerhet i hele Oslo-regionen.

Lars Brede Grøndahl, Urban Sky, Kjeller