Avinor gjør tiltak: – Det unormale blir nå det normale

TILTAK: Avinor vil opprettholde driften, men begrense smitten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

TILTAK: Avinor vil opprettholde driften, men begrense smitten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto:

Avinor innfører nå en rekke tiltak for å opprettholde driften samtidig som man vil begrense spredningen av smitte.

DEL

Onsdag hadde Avinor et møte med sine ansatte om koronaviruset der følgende punkter ble lagt fram:

 • Det unormale blir nå det normale.
 • Avinors overordnede mål er å holde driften i gang over tid.
 • Avinor leverer en samfunnskritisk tjeneste – det er mange viktige virksomheter, herunder helseforetakene, som baserer seg på deres leveranser.
 • Bidra til bekjempelsen av viruset og ivareta liv og helse blant passasjerer, ansatte og samarbeidspartnere. Må lojalt understøtte dette.
 • Kjennetegnes av: Langvarig, flere måneder.
 • Utbruddsfasen, fortsatt flere smittede.
 • Flere i karantene og isolasjon.

Avinor forventer flere smittede samt flere i karantene og isolasjon:

 • Trafikken vil fortsette å synke og aktivitetene tilpasses.
 • Flyselskapene og kommersielle samarbeidspartnere reduserer aktivitet og innfører permitteringer. Samtidig vil det være behov for å sikre at den gjenværende trafikken opprettholdes.

Hva gjør Avinor?

Luftfartstilsynet og alle fly- og helikopterselskaper er informert om følgende:

 • Ansatte kan bli omdisponert til en annen lufthavn. Må igjennom et etablert opplæringsregime tilpasset den aktuelle lufthavn.
 • Vedlikehold av kvalifikasjonskrav vil kunne bli satt på hold.
 • Reiseaktivitet for å vedlikeholde krav til sertifiseringer vil utsettes.
 • Brannskolen har meldt at de reduserer aktiviteten og går mot en stengning i all sin virksomhet inntil videre som preventivt tiltak. Dette vil få betydelige konsekvenser for gjennomføring av kursvirksomhet knyttet til Brann & Redning. Avinor har onsdag besluttet at oppdateringskurs på egne Avinor-enheter utsettes inntil videre.
 • Interne revisjoner på lufthavn justeres til et minimum.
 • Økt bruk av temporarydowngrade innen Brann & Redning.
 • Justerte åpningstider vurderes fortløpende, herunder stengning.
 • Alternativ landingsplass kan bli endret i takt med justeringer i åpningstider.
 • Tilpassede vakt- og turnusordninger.
 • Stabsfunksjoner må benytte sin kapasitet til arbeidsoppdrag relatert til Corona, og nedprioritere annet arbeid.
 • Sentrale tillitsvalgte og HVO sammen med konsernledelsen, sikkerhetsdirektør og forhandlingssjef er innkalt til ekstraordinært møte for å diskutere den alvorlige situasjonen.

Generelle retningslinjer for Avinors ansatte

 • Administrativt personell kan bli omdisponert for å ivareta sikker og stabil drift.
 • Reiser, kurs, trening, større møter i Avinors regi skal begrenses til et minimum og krever skriftlig godkjennelse fra leder. Corona Task Force skal være orientert.
 • Utenlandsreiser krever godkjenning av konserndirektør. I tråd med Helsedirektoratets anbefaling innføres bruk av hjemmekontor/hjemmevakt for administrativt personell.
 • Leder vurderer og beslutter bruk av hjemmekontor for å redusere smittefare og sikre drift over tid.
 • Bruke fleksibel arbeidstid for å begrense toppene i kollektivbruken, eller avstå fra å bruke kollektivtransport.
 • Avinor kan ikke pålegge ansatte å avlyse private reiser (som utenlandsreiser) uten at dette blir kompensert. Vil likevel henstille til den nasjonale dugnaden og be om at man begrenser dette.
 • Ledere må utpeke stedfortredere.
 • Det skal etableres en separasjon mellom kritisk operativt personell og annet personell.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken