Det er med uforstående undring å registrere at behandlingsreiser til varmere strøk, hvor blant annet revmatikere får behandling av høyt kvalifiserte fysioterapeuter ved godt etablerte behandlingssentre, blir redusert med hele 400 personer i inneværende år, tilsvarende en reduksjon på 35 millioner.

Les også

Regjeringen kutter – enorme konsekvenser

Nok en gang, og ved utallige tilfeller i budsjettbehandlinger hos dagens regjering, er vi vitne til at svake grupper blir salderingspost på statsbudsjettet, mens utenlands giverglede slår nye rekorder sammen med overivrig satsing på håpløse «grønne» tiltak og rådyre prosjekter hvor budsjettoverskridelser i milliardklassen, åpenbart synes å være helt på sin plass.

Ovegrep

Dette er intet annet enn politisk overgrep mot innbyggere i en svært vanskelig livssituasjon. Etter at jeg pensjonerte meg fra utenlandsk og norsk/svensk næringsliv, har jeg hatt gleden av å jobbe med denne pasientgruppen med utgangspunkt i OSL/Gardermoen de siste 10 år hvor vi har gitt assistanse og støtte til pasientene ved avreise og hjemkomst Gardermoen. I disse årene har vi som har hatt nær kontakt med pasientgruppen, hatt gleden av å registrere hvilken enorm helsemessig forskjell det er mellom avreise og hjemkomst. Pasientene returnerer hjem fulle av livsgnist og glede over på nytt å ha fått livskvaliteten tilbake, og det er med varme følelser vi som tar imot på Gardermoen registrerer den enorme positive effekt 4 ukers behandling har gitt.

I stand til å fungere

Ved generell økning i livskvalitet og funksjonalitet er denne gruppen pasienter i stand til både å fungere i samfunnet, i familien, og for manges vedkommende fortsette i jobb og bidra til videre bygging og utvikling av landet. Smertene ved revmatisme og skjelett/muskel lidelser kan vi som ikke har denne diagnose, kun ane, og det er en tragedie hvis denne praksis som har fungert så godt over tid, skal salderes vekk.

Jeg er helt enig i at denne posten på statsbudsjettet burde dobles når vi ser hvilke helsemessig gevinst oppholdet har, og at pasientene får tilbake en livskvalitet det burde være en menneskerett å inneha i et velferdssamfunn som vårt.

Om en drøy uke assisterer vi en ny pasientgruppe til et 4 ukers behandlingsopplegg i Kroatia, og vi gleder oss til å se de reise av gårde med stor forventning i øynene. Dette er rett og slett god samfunnsøkonomi og menneskelig god behandling av våre medborgere som trenger at vi bryr oss.

Knut Erling Skreden, Leder av serviceteam, Behandlingsreiser, OSL/Gardermoen