Det skrives mye om avgifter på biler, også elbiler. Den dagen de som kjører elbil får like mye avgifter som fossilbil kommer folk til å bruke dieselbil igjen. De er bare for å kjøre billig at folk har kjøpt elbil, ikke for miljøet. Vent og se!

Reidun Jensen Masserud, Lørenskog