– Det gir ikke mening å investere så mye penger for å sortere ut så små mengder

For snart seks år siden investerte Romerike Avfallsforedling (Roaf) 230 millioner i et av Europas mest avanserte ettersorteringsanlegg. – Investeringen er helt ulønnsom, mener bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri.