Avdekket mangler i kommunens eget verksted: – Ikke bra det har forekommet brudd på arbeidsmiljøloven

Da Arbeidstilsynet foretok tilsyn i verkstedet resulterte det i til sammen seks pålegg, samt flere brudd på arbeidsmiljøloven.