Dømt til vekst, spør Tore Berg, Jane Bråthen og Anna Kristine Jahr Røine i sitt innlegg i Romeriksdebatten. Hvorpå de så trekker en spekulativ konklusjon om at vekst er lik ungdomskriminalitet. Skal vi tro statistikk og forskning, skyldes ungdomskriminalitet i stor grad utenforskap, dårlig økonomi, rus og vold. Det er lite trolig at konklusjonen de tre debattantene trekker holder vann på noen som helst måte.

Les også

Dømt til vekst?

At vi har utfordringer med ungdom som faller utenfor i Lillestrøm kommune, og også ungdomskriminalitet, er derimot fakta. Og for hver eneste ungdom som faller utenfor, taper samfunnet vårt. Derfor er vi i Venstre svært opptatt av tiltak for å forhindre utenforskap, noe vi senest adresserte i kommunestyret forrige uke.

Nasjonale føringer

20. januar i år, var rektor på Kjeller skole ute i RB. Han sa: «Her på Kjeller har man bygget en skole og masse boliger, men ikke tenkt noe på oppvekstmiljøet til alle de som bosetter seg her.» Rett ut sier han at Kjeller trenger utvikling for å ivareta barn og unge, og for å skape et godt oppvekstmiljø som forhindrer utenforskap. Og den ballen bør vi politikere ta. Det er nemlig nå mulighetsrommet til å skape et godt oppvekstmiljø på Kjeller er her.

Så kan man jo spørre seg om vi er dømt til vekst. På sett og vis er vi jo det. Både nasjonale og regionale føringer tilsier at Lillestrøm skal vokse. Både byen og kommunen. Det er mulig at Berg, Bråthen og Røine ser for seg å bygge en mur på Rælingsbrua. Det er også meget mulig at de ser for seg at rælingene skal betale for den. Men det er nå en gang sånn at vi flytter fritt mellom kommuner her i landet. Det er en rettighet jeg mener bør bestå - også i fremtiden.

Skatteinntekter

Mange vil bo og leve i kommunen vår. Mange vil investere i kommunen vår. Det er bra. Vi er en attraktiv kommune. Det bør Berg, Bråthen og Røine prise seg lykkelige over. Mange kommuner erfarer det eksakt motsatte av oss. Det medfører også at de vil slite med å møte fremtidens krav. Hvordan skal vi finansiere eldreomsorgen uten økte skatteinntekter? Ved å flå de som bor her allerede? Eller ved å få flere med på spleiselaget? Jeg mener helt klart at å dele regninger på flere er den kloke inngangen her. Det er kun gjennom vekst at vi kan ta Lillestrøm framover!

Margrethe Prahl Reusch, lokallagsleder og andrekandidat, Lillestrøm Venstre