– At vi nå forbyr folk noe av det viktigste vi har i vår hverdag, viser hvilken spesiell tid vi er i

Overtredelser av forbudet straffes med bøter eller fengsel inntil to år.