Etter å ha lest Gunnar Falkums bok om tidligere vannverkksjef Henriksen sitter jeg igjenn med ett inntrykk av et litt vel sterkt forsvarsverk for Henriksen. Her kan det virke som alt og alle har en agenda mot Henriksen. Når boken er ferdig lest, som forøvrig er skrevet med en "sjargong" som gjør innholdet lettlest og lettfattelig, sitter man allikevel igjen med mange spørsmål som Falkum og Henriksen hopper bukk over. Woodland-farmen som var den første gården som ble kjøpt for ca 3 millioner, er jo i seg selv kanskje ikke isolert sett noen avskrekkende sum. Aftenposten kommer her frem med at det ettervert blir investert 14 til 16 millioner i jaktfarmen. Dette får Aftenposten bekreftet fra eiendomsmeglere i Sør Afrika. Hvor kommer disse pengene fra?

Tv Norges program om vannverkssaken viser oss en handel av pumper som Unitrade, et selskap eid av Henriksen betaler 360.000 for. Disse pumpene selges videre til et tysk enmannsfirma ved navn Pfister som igjen videreselger, til en mellommann som tilslutt selger til vannverket for 2,2 millioner. Hvorfor denne runddans? Tidligere rådmann Arne Heilemann får også sitt pass påskrevet i boken. At en rådmann stiller spørsmål når han mener noe er galt, ser jeg på som rådmannens plikt. Ikke en vendetta mot Henriksen. En samling samekniver har også sine spørsmål. Kjøpt for 190.400 av Henriksen.

Knivsamlingen ble regnskapsført som kjøp av en kompressor og en verktøycontainer. Noe som ikke blir omtalt i boken til Falkum. Spørsmål rundt boreriggen lar jeg ligge, da det for meg er åpenbart hva som var intensjonen. Og til slutt må det jo settes et stort spørsmålstegn ved en konto i Sveits i Henriksens navn. Pålydende 34 millioner. Hvorfor er ikke dette nevnt i din bok Gunnar Falkum?