Fasinasjonen av det gjentatte

Utstillingen MØNSTER PÅ LERRET vises i Sandbekkstua 4. – 19. mai 2019

Kunstneren sier: ”Ideen med disse arbeidene er å fokusere på visuell opplevelse av farger og rytme ved å bruke et enkelt og repetivt mønster som utgangspunkt. Det er interessant å se hvordan små endringer av fargeholdning og form kan forrykke hele uttrykket og gi noe helt nytt og uventet

Prosessen

Oppstart av disse arbeidene skjer ved en opplinjering på lerretet og utfra dette trykkes eller opptegnes mønsteret. Deretter legges noen grunnfarger inn i mønsteret.

Det er oftest ut fra noen fargeklanger som dannes i denne første prosessen som avgjør bildes grunnstemning. Målet er å finne fargeholdninger som passer optimalt til den konstruerte rapporten. Noen ganger overdekkes mye av flaten med maling slik at det bare blir små rester av mønsterspor tilbake, og noen ganger manipuleres mønsteret ved å flytte eller ta bort elementer. Uttrykket kan få et preg av tidløshet, og som i gamle tepper fra Østen legges det ofte inn uventede elementer eller «feil».

De 2 mønstrene

I det innerste rommet i Sandbekkstua vises de «snirklete» maleriene. Med en forholdsvis organisk grunnform gis rapporten et «ornamentalsk» eller nærmest et orientalsk uttrykk. Mange av arbeidene har stor detaljrikdom ss. prikker, småstreker og penselvariasjoner. På endeveggen henger De fire årstider som i starten hadde 8-bladsrosa som hovedmønster. Arbeidene ble senere overtrykket med den samme mønster-rapporten som på resten av maleriene i dette rommet. Her er «more is more».

Maleriene som henger i hovedrommet i Sandbekkstua, er større og basert på heksagonet. Heksagonet eller sekskanten er ofte brukt i mønsteroppbygning og har utallige sammensetningsmuligheter. Her er detaljene nesten borte, og mange av arbeidene som f.eks. A Decent Day har en mørk og lavmælt fargeholdning. Det er spenningen i flate opp mot flate som det fokuseres på. De fleste arbeidene kan lett få en optisk vridning p g a mønsteret”.

Bakgrunn

Astrid Slettevold har sin utdannelse fra Århus Kunstakademi og fra mastergradstudiet i estetisk pedagogikk (tidl HiO).

Hun har lange arbeidsforhold i KEM og i osloskolen som lektor i formgivingsfag.

Denne utstillingen er støttet med midler fra vederlagsfondet i NBK.


Hjertelig velkommen til utstillingsåpning lørdag 4. mai kl 1200! Musikk ved Sebastian Slåtten.

Rælingen kunstforening