Det natur- og lokalhistoriske tidsskriftet Årringen er et fast og kjærkomment innslag til jul for mange.

Redaktør Thomas Støvind Berg gleder seg over at 23. årgang nå er lagt ut for salg.

– Fetsund lenseminneforening og Museene i Akershus er utgiver, og som alltid tilbyr vi en miks av historie og natur, forteller han.

Lys i Lillestrøm

– Hva vil du trekke fram av årets innhold?

– Lillestrøm by fikk elektrisitet for 110 år siden. Historien fra desember 1911 er fortalt av Einar Meyer, og et av hans barnebarn, Wigo Skråmm, har skrevet den fine fortellingen.

– Etnolog Trine Grønn Iversens artikkel om fattigdom i mange former er til ettertanke. Hun forteller blant annet om trange boforhold.

– Turid Lisbeth Nygårds «Lensenissen og Nøkken» er ikke bare godt skrevet, men illustrasjonen hennes er virkelig flott.

Tømmerslep og steinkar

– I år er det 50 år siden det siste tømmerslepet kom til Lillestrøm, og det er behørig markert.

«Kara på karet» ved Bingen i Sørum er også med. Ildsjeler kom i mål med restaureringen av et stort steinkar i Glomma.

Fet skolekorps ble stiftet i 1921, og vi får møte noen av 100-årsjubilantens ledere og musikanter.

Underskudd

– Hvordan er økonomien deres?

– Vi går litt underskudd hvert år, selv om vi har flere gode økonomiske støttespillere.

Årringen har 68 sider og trykkes i 1.000 eksemplarer, som er noe mindre enn for noen år tilbake, den gang Fet kommune benyttet det som julegave til ansatte.

– To personer har vært med på samtlige utgivelser av Årringen, grafiker Anne Bang-Steinsvik og Per Emil Berg.