– Å erstatte utskiftet tømmer med lecablokker kan ikke anbefales

FETSUND-TYPEN: Stasjonsbygningen på Årnes, fra 1862, er blant de eldste på Kongsvingerbanen og tilhører "Fetsund-typen".

FETSUND-TYPEN: Stasjonsbygningen på Årnes, fra 1862, er blant de eldste på Kongsvingerbanen og tilhører "Fetsund-typen". Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Å erstatte utskiftet tømmer med lecablokker på Årnes stasjon er uheldig, synes kulturminnevernere i fylkeskommunen.

DEL

Vil du ha daglige nyhetsbrev fra RB? Meld deg på her!

Føljetongen ved Årnes stasjon fortsetter.

Assisterende fylkesdirektør Christian Hintze Holm og rådgiver Rune Jensen i Akershus fylkeskommune har nå kontaktet Nes kommune, der de delvis fraråder at Bane Nor Eiendom gis tillatelse til å gjennomføre utbedringsarbeidene i henhold til planene.

Sopp og råte

– Det er beklagelig at sopp og råte har ført til at det opprinnelige laftetømmeret må fjernes. Ekte hussopp må fjernes for å hindre ytterligere skade.

Med hensyn til råtesaneringen, blir det anført at Fortidsminneforeningen har satt spørsmålstegn ved metodene som er valgt, men det forutsettes at Bane Nor Eiendom benytter riktig fagkompetanse.

– Vi er kritiske til det prinsipp som er valgt for reparasjon av ytterveggene. Å erstatte utskiftet tømmer med lecablokker er ikke en løsning som kan anbefales i antikvarisk sammenheng, uttaler Rune Jensen, som er saksbehandler.

Ønsker nye stokker

Ifølge Jensen og Hintze Holm er det vanlig i våre dager at laftekasser utbedres ved spunsing eller innsetting av nye stokker.

– Muring av lecamur er en løsning tilpasset dagens situasjon, der stasjonsbygningen ligger for lavt i forhold til perrongen.

I rapporten påpeker de to at det bør sikres god lufting og masser plassert opp til bygningskonstruksjonen bør fjernes.

– Skadet tømmer, både i yttervegger og gulvkonstruksjonen, bør erstattes med nytt virke av god kvalitet, uttaler de.

Anbefaler å heve

Akershus fylkeskommune, seksjon for kulturminnevern, mener at heving av bygningen kan være en god måte å forebygge framtidige råteskader på. Videre vil en få en mer gunstig tilpassing til plattformhøyden.

– Selv om det ikke er aktuelt å heve bygningen umiddelbart, kan det være en god strategi å planlegge for dette.

Årnes stasjon har bevaringsverdi som en viktig del av Årnes.

– Stasjonsbygningen er en umistelig del av det bebygde miljø og et viktig identitetsskapende element.

Mulig klagesak

I sin uttalelse til Nes kommune varsler Jensen og Hintze Holm at Akershus fylkeskommune vil vurdere å påklage eventuell tillatelse som ikke i tilstrekkelig grad sikrer de antikvariske verdiene på Årnes.

Artikkeltags