«Arbeidene vil medføre en sterk reduksjon av bygningens verneverdi»

Bane Nor Eiendom fastholder at laftet tømmer skal erstattes med Leca-blokker. – Bygningens verneverdi reduseres, uttaler rådmannen, som ikke finner hjemmel for å avslå søknaden.