Arne øker omsetningen med 30 millioner i år: – Korona er ikke hele forklaringen

Og han er ikke den eneste i bransjen som kan «takke» koronaen.