– Vi har varslet en rekke pålegg som følge av det vi mener er brudd på arbeidsmiljøloven. Bruddene er å anse som alvorlige, ikke fordi det er umiddelbar fare for liv og helse, men fordi det handler om grunnleggende organisatoriske arbeidsbetingelser de ikke har helt på plass, sier seksjonsleder Harald Gran i Arbeidstilsynet til E24.

Dette dreier seg om grunnleggende mangler i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, ifølge Gran.

Arbeidstilsynet gjennomførte i januar et tilsynsmøte ved XXLs hovedkontor på Alnabru i Oslo. Dette møtet har ført til at XXL nå har mottatt en rapport der de varsles pålegg for en rekke avvik.

Saken er pågående, og XXL har fått frist til 28. februar til å kommentere tilsynsrapporten

Arbeidstilsynet er i dialog med XXL, og Gran har tro på at sportskjeden vil rette opp avvikene.

Fungerende pressekontakt Marte Ramuz Eriksen i XXL sier at de har mottatt brevet og vil håndtere forholdene i god tid innen fristen.

– Dette er forhold vi er kjent med og som vi er i gang med å utbedre. Vi har hatt god dialog med Arbeidstilsynet om dette allerede, og vi vil svare tilsynet i god tid før fristene de har satt, sier hun.