Det er den nye adel som styrer Norge og de har neppe problemer med strømregningen. Det handler om den den nye adel. Familiedynastier. Eliten. Venner og bekjente i den politiske sfære. Ærgjerrige strebere. Flinke med slagord, men uten praktisk sans og handlingskraft. Notoriske pratmakere, flinke å formulere seg, men ingen kan bygge noe som helst med kjeften.

Grunnloven skriver riktignok at det er folket som gir makt til de styrende. Oss stemmeberettigede. Men foran hvert valg hagler det med løfter som aldri blir innfridd. Jeg kaller det løgnaktig atferd å kaste blår i øynene på velgerne.

Jeg er oppvokst i arbeiderklassen. Min far var murer, mor var husmor og tok seg av oss unger på hjemmebane. Vi hadde knapt til salt i grøten og likevel klarte mor å gjøre mirakler med det lille hun hadde, som en viss annen person engang gjorde i sin tid så vidt jeg vet.

Vi var fem søsken og budsjettet hold hardt.

Vi arvet klærne etter hveranrde. Ferie var det aldri snakk om. Når jeg i dag, mange år senere som pensjonist registrerer lønnsnivået blant ledere, både i det private næringsliv, i LO og statsapparatet for øvrig, ser jeg rødt. Men stemmer ikke på Moxnes av den grunn..

Ta f.eks VY som fortsatt er like upålitelig med forsinkelser både titt og ofte. Etter at seks jernbaneselskaper har overtatt det som var NSB, har antall direktører økt fra 11 til 49. De seks toppsjefene tjener i snitt 3,2 millioner kroner.

Hva skjedde med Joakim Lystad da han fikk sparken som Nav-direktør fikk han ny jobb som spesialrådgiver. Det er greit å ha gutteklubben Grei i ryggen. Da kan selv udugelige ledere forbli i sin udugelighet uten konsekvenser for lønn eller status.

Det fins ikke lenger politikere med integritet, ærlighet og pondus. De blir etter hvert så tykkhudet at de klarer å stå oppreist uten ryggrad. Og vi fortsetter å stemme dem inn i posisjoner. Hele livet har familien min stemt på Arbeiderpartiet. Vi trodde på dem. Aldri mer! I dag ville Martin Tranmæl vendt seg i graven om han kunne se hva partiet er blitt til i dag.

Når skal vi slutte å la oss bli manipulert?

Rune Winther, Hakadal