Arbeid på Kongsvingerbanen: Setter opp buss for tog

Bane NOR jobber på Kongsvingerbanen i dag, og det medfører endringer for de reisende.