I et innlegg i RB kommer Rælingen Aps gruppeleder Heidi Finstad med grunnløse påstander om at Rælingen Høyre, og de fleste andre partier som vil lytte til innspill fra kommunens innbyggere, er uansvarlige. Vi setter sågar angivelig kommunens økonomi og utvikling i fare.

Rælingen Arbeiderparti har styrt Rælingen de siste 19 årene. Hvis det å lytte til innbyggernes innspill ved behandling av kommunens arealplan setter kommunens utvikling og økonomi i fare, så må det være noe fundamentalt galt med hvordan Rælingen kommune blir styrt.

Hvis vi skal følge Finstads logikk, så er det egentlig ingen grunn til å sende planforslag på offentlig høring, for vi kan uansett ikke ta hensyn til innspillene som kommer inn under høringen, uten å bli beskyldt for å være uansvarlige. Det er en lite demokratisk tankegang!

Hvis noen er uansvarlige, er det Rælingen Arbeiderparti.

På Aps vakt har Rælingen kommune tatt opp store lån mens rentenivået var lavt, og nå må det kuttes i tjenestetilbudet for å betjene lån med stadig økende rentenivå.

I tillegg har svak politisk styring over mange år ført til store økonomiske overskridelser på politiske prestisjeprosjekter som Ravinen og Fjerdingby sentrum.

Arbeiderpartiets lånefest og kostnadsoverskridelser setter kommunens økonomi og tjenestetilbud i fare.

Og nå vurderes det om regningen for dette skal sendes til vanlige folk, gjennom innføring av eiendomsskatt i Rælingen.

Rælingen Høyre vil lytte til innbyggerne, og sikre gode tjenester gjennom ansvarlig politisk styring av kommunens økonomi. Vi må se på helheten; drift, investering, kontroll, slik at kommunen får kontroll på den stadig økende gjelden som Rælingen Ap har stemt for,

igjennom flere store investeringer med store låneopptak!

Vi garanterer at vi ikke kommer til å innføre eiendomsskatt i Rælingen.

Nå er det snart kommunestyrevalg. Det er på tide å endre politisk ledelse ...

Terje Rustad,
Kommunestyremedlem, Rælingen Høyre

Lars Jørgen Kihlberg Olsen,
medlem Planutvalget