Det skriver Ahus i en pressemelding torsdag.

På grunn av redusert pågang av koronapasienter og mindre smittespredning i samfunnet, har Ahus valgt å lette på restriksjonene etter snart to måneder med besøksstopp ved sykehuset.

Bare barn inntil 18 år, fødende og kritisk syke har frem til nå kunnet ha med seg én pårørende siden 12. mars og frem til i dag.

«Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil derfor en til to av innlagte pasienters nærmeste pårørende få komme på besøk fra og med fredag 5. juni», skrives det i pressemeldingen.

Også pasienter med timeavtale til poliklinikk eller dagkirurgi, med behov for ledsager, kan ha med seg én pårørende inn på sykehuset.

Besøket må planlegges

I tillegg til at den besøkende må være helt symptomfri for luftveisinfeksjoner og ikke ha vært i nærkontakt med noen med covid-19, må den som ønsker besøk, planlegge dette med den aktuelle avdelingen.

Ahus opplyser at det ikke er mulig med mer enn ett besøk per dag, og at besøket kan vare maks i en time, dersom pasienten ligger på enerom, men for kritisk syke eller døende, kan det gjøres særskilte avtaler.

Om pasienten deler rom med andre, kan kun én pasient ha besøk av gangen, i maks 30 minutter.

«De besøkende må være forberedt på å oppgi navn og telefonnummer i avdelingen de besøker, med tanke på mulig behov for smittesporing», skriver Ahus.

Adgangskontroll

Dersom koronapasienter skal besøkes, gjelder egne vurderinger i tråd med praksis ved de ulike avdelingene.

Det vil fremdeles gjennomføres adgangskontroller blant besøkende, hvor det må bekreftes om det er gjort avtale på forhånd og at om den som kommer på besøk har luftveissymptomer eller ikke.

Alle besøkende på sykehuset må følge nasjonale retningslinjer med å holde minst én meter avstand til både ansatte og pasienter, og utføre håndhygiene når de går inn og ut av sykehuset og pasientens rom.