Åpner for besøk ved spesielle tilfeller: – En individuell vurdering ved hver henvendelse

Nå er det mulig for beboere ved kommunens institusjoner for eldre å få besøk.