Fylkesmannen hadde opprinnelig innsigelse til at den internasjonale barne- og ungdomsskolen bygges på Neskollen. Hovedbegrunnelsen var at skolen med en slik lokalisering blir svært bilbasert.

Brøt med posisjonen

I mai vedtok formannskapet å mekle med Fylkesmannen om frafall av innsigelsen. Per Bøhn (Sp) brøt med sitt parti og posisjonen og sørget for mekling.

Ap-ordfører Grete Sjøli var delegasjonsleder i meklingsmøtet, som endte med at Fylkesmannen frafalt innsigelsen.

Saken er ikke slutt med dette. Tirsdag skal reguleringsplanen sluttbehandles av kommunestyret.

– Ikke automatikk

Leder Erlend Helle i Nes Ap sier at hans parti ikke har skiftet standpunkt, selv om innsigelsen er frafalt.

– At Fylkesmannen har frafalt sin innsigelse, endrer ikke vår oppfatning. Vår begrunnelse er fortsatt at lokaliseringen er uheldig i forhold til kommunikasjon.

– Vil Nes kommune bli tatt på alvor ved senere meklinger hos Fylkesmannen hvis man snur etter å ha vunnet fram i mekling?

– Hvis det skal være automatikk i at man skal godta en plan når Fylkesmannen frafaller en innsigelse trenger man ingen politisk sluttbehandling.

Helle ser heller ikke problemet med at Ap-ordfører Grete Sjøli ledet delegasjonen som forhandlet med Fylkesmannen.

– Når ordføreren representerer kommunen, gjør hun det på vegne av et politisk flertall, sier Ap-lederen.

– Handler om å bli hørt

Varaordfører Vivian Wahl (Sp) har et annet syn, og hennes parti – som etter valget økte sine mandater fra fire til åtte – vil trolig sørge for at det blir flertall for Romerike International School.

– Meklingen endte med at innsigelsen ble frafalt. Tidligere er også de andre innsigelsene frafalt. Da må vi forholde oss til det. Vi er ikke helt ferdige med å diskutere saken i vårt parti, og det er viktig at representantene får stemme etter egen overbevisning i enkelte saker. Jeg er likevel sikker på at i hvert fall de fleste i vårt parti vil stemme for reguleringsplanen, sier Wahl.

– Det handler om litt mer enn den internasjonale skolen, det handler også om å bli hørt av Fylkesmannen. Det er et poeng som veier tungt for oss, det er det enighet om i partiet. Det blir feil å komme i ettertid og si at innsigelsen ikke skulle vært frafalt.

Varaordføreren registrerer også at kommunen er blitt hørt på at Neskollen ligger like ved E16 og har god bussforbindelse.

– Vi bor i en kommune som er avhengig av buss og bil. Vi leverer også på kravet om at 80 prosent av veksten skal komme rundt trafikknutepunktene, men vi får aldri tog på vestsiden av Glomma, sier Vivian Wahl.