Ap innså at partiet og folket har så forskjellig mening at det går på æren løs og kunne få store følger for lokalvalget.

Det spørsmålet man må stille seg, er om det er mange saker der partiene har så liten kontakt med velgerne at avstanden er kjempestor. Det må den ha vært i denne saken, det er vel ikke bare trofaste Ap-velgere som har brukt kjeft på Ap-representanter på stemmestand?

En annen verden

Nå er ikke Ap det eneste partiet i Gjerdrum som har vært for brua. Jeg har inntrykk av at de fleste partier har vært for. Men utenfor kommunestyret har det vært få. Jeg lever i en annen verden, ikke den samme som lokalpolitikerne tydeligvis.

Trolig vil nå flere partier enn Ap sjekke meningen blant egne velgere og komme til fornuft, ikke bare høre blindt på en tilreisende konsulent, i dette tilfellet en arkitekt.

Skiller lag

Kan det være flere saker der lokalbefolkning og politikere har skilt lag? I de fleste saker som skole, eldreomsorg etc. har alle partier stort sett samme standpunkt og folk er enige, men hva med veier, idrettsanlegg og den neste store saken i rasgropa, ravineskogen?

Blant de jeg har kontakt med, har ingen uttalt seg positivt om den, snarere motsatt. Den er uglesett og ønskes dit pepperen gror i mine kretser (stor andel urbefolkning). Dette er kanskje også en sak for en folkeavstemning for undersøke om politikere og vanlige folk er på linje?

Om fire år er det kanskje tørt der nede, så oppryddingen kan starte. Nå kan vel kommunen spare litt av de millionene som Kunnskapsbrua (pussig navn egentlig) ville ha kostet og bruke det til å rydde opp i de siste, lite attraktive restene som leirraset har etterlatt seg.

Mange andre løsninger kan være mer attraktive.

Rolf Nordengen, Gjerdrum