Ansatte og elever følte seg dårlige: Mistenker muggsopp i flere klasserom

Ansatte og elever skal ha følt seg dårlige etter å ha oppholdt seg i rommene, til tross for at det skal ha blitt gjort utbedringer.