Ansatt ved sykehjem korona-smittet: – Jeg kjenner på den utryggheten beboere, pårørende og ansatte føler nå

Smittetilfellene renner inn ved helseinstitusjonene på Romerike.