Politileder: – Jeg og mine kollegaer føler på presset til å oppklare Anne-Elisabeth Hagen-saken

Politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske tenker på den berørte familien, og hvordan de har det. Han har også ligget og grublet over saken på nattestid, men har fortsatt ambisjon om å få løst mysteriet. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

Politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske tenker på den berørte familien, og hvordan de har det. Han har også ligget og grublet over saken på nattestid, men har fortsatt ambisjon om å få løst mysteriet. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi kjenner på forventningene fra den berørte familien. Det er et stort ansvar som ligger til oss i politiet for å oppklare alvorlig kriminalitet.

DEL

SKI (Nettavisen): 31. mai hadde Anne-Elisabeth Hagen vært savnet i sju måneder. Politiet mener at hun ufrivillig skal ha blitt bortført fra sitt hjem i Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo 31. oktober 2018.

Politiet har jobbet på spreng med saken siden ektemannen, milliardæren Tom Hagen, meldte fra om det som kunne være en kidnapping. Men etterforskningen har ikke bidratt til oppklaring av saken. Status er fortsatt den samme. Siste livstegn fra Anne-Elisabeth er klokken 09.15, samme dag som hun forsvant.

Det hører til denne saken at jeg og mine kollegaer føler på den forventningen som er om at saken skal løses. Det skulle bare mangle, og det ønsker vi mest av alt selv også. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg kjenner presset til å oppklare saken. Og det gjør også andre i denne etterforskningsgruppen. En del av min jobb er å ta forventningspresset bort fra dem, sier politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske til Nettavisen.

– Jeg og mine kollegaer føler forventning om at saken skal løses. Det skulle bare mangle, og det ønsker vi mest av alt selv også. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg kjenner presset til å oppklare saken. Og det gjør også andre i denne etterforskningsgruppen. En del av min jobb er å ta forventningspresset bort fra dem, sier politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske til Nettavisen.

– Føler på forventninger fra berørt familie

Han har det overordnede ansvaret for den operative etterforskningen. 1600–1700 tips fra publikum har ikke ført politiet nevneverdig nærmere noen gjerningspersoner. Naboer, venner, egen familie og personer i nærmiljøet engasjerer seg også i saken.

Brøske sier han får mange lykkønskninger, men det resulterer ikke i flere spor å gå etter.

– Fra hvem er det du føler forventningspresset til å oppklare saken?

– Det er et stort engasjement og interesse for saken både i ulike deler av politiet, påtalemyndigheten og Politidirektoratet (POD). Det er helt naturlig. Saken kan representere et nytt fenomen i Norge, og det dreier seg om alvorlig kriminalitet. Slik saken står nå er det fortsatt grunn til å tro at Anne-Elisabeth er utsatt for en alvorlig straffbar handling. Vi kjenner på forventninger fra den berørte familien. Det er et stort ansvar som ligger til oss i politiet for å oppklare alvorlig kriminalitet.

– Hvor ofte tenker du på den berørte familien?

– De er jo en del av saken hver eneste gang den omtales. Jeg har ikke direkte kontakt med dem, det skjer i hovedsak via bistandsadvokaten, og det er andre som har den jevnlige, direkte oppfølgingen. Men det er klart at man tenker på hvilken situasjon den berørte familien står i.

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen er bortført mot sin vilje fra sitt eget hjem. Foto: Privat

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen er bortført mot sin vilje fra sitt eget hjem. Foto: Privat

Da milliardæren Tom Hagen kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 forsvinningsdagen, fant han blant annet en lapp med trusler om at kidnapperne ville ta Anne-Elisabeth av dage dersom han varslet politiet eller mediene.

Det var også framsatt et pengekrav på ni millioner euro, tilsvarende cirka 86 millioner kroner med daværende kurs. For politiet utgjorde innholdet trusselbrevet en stor utfordring. De ble varslet av Tom Hagen rundt klokken 14.00.

I over to måneder etterforsket de saken i all hemmelighet. Det var noen etterforskningsskritt de ikke kunne gjøre i den innledende fasen, som for eksempel søk med hund på og rundt eiendommen. Dette av frykt for at boligen til ekteparet Hagen ble spanet på av kriminelle, og at de ville gjøre alvor av truslene.

Det var først 9. januar at politiet gikk ut offentlig med saken. De hadde ikke klart å komme noen vei, og trengte hjelp fra publikum.

– God jobb, men ingen løsning

Politiet har fått en del kritikk av naboer og tidligere politiledere for ikke å ha gått ut offentlig tidligere. Øst politidistrikt har blant annet fått kritikk for at grenseoverganger ikke ble varslet.

– Har dere gjort en god nok jobb i denne saken?

– Det er for tidlig å konkludere. Det vil være naturlig i denne saken, som i alle andre alvorlige saker, at vi har en evaluering. Vi prøver etter beste evne også å evaluere oss selv underveis, så får tiden vise om jobben vi har gjort har vært bra nok, sier Brøske.

– Når det er sagt mener vi absolutt at vi helt fra starten av har utført et politiarbeid som er svært godt. Men vi konstaterer at saken fortsatt er uoppklart etter sju måneder. Det er ikke noe oppsiktsvekkende at etterforskninger kan ta lang tid, og at det kan ta lang tid å avsløre gjerningsmenn. Men vi skulle gjerne sett at saken var løst før det var gått sju måneder.

– Har du i kraft av denne saken iverksatt egne sikkerhetstiltak for deg selv og din familien?

– Jeg vil ikke svare konkret på dette, men generelt kan jeg si at politiet selvsagt har systemer for å vurdere risiko for ansatte. Det systemet er også brukt i denne saken, men hva konklusjonen ble i dette tilfellet, vil jeg ikke gå nærmere inn på, sier Brøske.

Hver dag, uke og måned gjennomføres en rekke etterforskningsskritt og oppgaver. Noen oppgaver genererer nye gjøremål, andre oppgaver gjør at politiet kan utelukke spor. Tirsdag ble det kjent at politiet avlyser jakten på to personer som er fanget på overvåkingskamera utenfor jobben til Tom Hagen.

– Vi er nærmere etter hvert som tiden går, men status i saken er tilnærmet den samme som det vi meldte etter at det hadde gått seks måneder. Jeg har fortsatt en ambisjon og tro på at denne saken kommer til å løses, sier Brøske.

– Ingen tilsvarende saker i Norge

Samtidig konstaterer han at jo lengre tid som går, jo mindre sannsynlig er det at Anne-Elisabeth er i live.

Politiinspektøren skjønte raskt at saken kunne komme til å bli krevende å etterforske. Han kjente til tilsvarende saker, hvor familiemedlemmer av forretningsfolk var blitt bortført, fra våre naboland, Europa og andre steder i verden. Men i norsk sammenheng er dette et helt nytt fenomen.

– Jeg fikk den første kjennskapen til saken på ettermiddagen den dagen hun forsvant. Da fikk jeg beskjed om at det foregikk en sak på Lørenskog som måtte undersøkes nærmere. Rundt klokken 21.00 den kvelden fikk jeg en statusoppdatering. Jeg ble orientert om hvilken type sak dette kunne være. Allerede da snakket vi om kidnapping som én av hypotesene.

– Da tenkte jeg at kidnappinger er et fenomen som vi er kjent med fra før, men da stort sett internt i de kriminelle miljøene. Allerede i den første samtalen i forbindelse med denne saken fikk jeg vite at bortførte Anne-Elisabeth var ektefellen til en forretningsmann. Det gjorde at jeg tenke litt ekstra på hva vi kunne stå overfor. I farten kunne jeg ikke komme på andre tilsvarende saker i Norge.

– Hva gjorde at dere kunne slå fast at dette var en kidnapping? Hadde det mye omtalte trusselbrevet noe å si?

– Det ble tidlig kjent, og det er ikke til å legge skjul på at brevet blant annet er noe som har vært med på å danne hypotesen om en kidnapping. Jeg røper heller ingen hemmelighet når jeg sier at det var krav om løsepenger.

– Vi skjønte raskt at vi kunne stå overfor en alvorlig straffbar handling. Noe møtevirksomhet over telefon var det i løpet av kvelden. Så ble full etterforskning organisert fra påfølgende morgen, sier Brøske.

Politiinspektøren var ferdig utdannet politi i 1993. I løpet av sine 26 år i etaten har han vært med på mange ulike saker. Noen av dem svært grove. Men bortføringen i Lørenskog fikk ham også til å gruble.

Tar jobben med hjem

Den påfølgende natten sov han ikke godt.

– Jeg var betenkt, grublet og brukte mye av tankevirksomheten i løpet av kvelden og natten på hva vi sto overfor. Og det var det flere enn meg som gjorde.

– Hvorfor ble det så mye tankevirksomhet?

– Det var først og fremst antakelsen om at vi sto overfor et fenomen vi ikke hadde stått overfor i Norge tidligere. Det var et faktum, og jeg tenkte mye på hvilke utfordringer det kunne by på.

Det har ikke gått en eneste dag de siste sju månedene uten at Brøske har hatt den mye omtalte saken hengende over seg. Selv om han generelt sett er flink til å koble av fra jobb, har det ikke vært like enkelt de siste månedene. Flere ganger har jobben blitt med ham hjem. Eller rettere sagt, han har tatt saken med seg hjem.

– Dette er nok en av sakene de siste årene jeg har tatt mest med hjem, det er det ingen tvil om. Det handler til dels om at saken handler om et nytt fenomen i Norge, alvorligheten og tidsaspektet. Jeg og mine har levd med denne saken i over et halvt år. Det er mange faktorer som spiller inn, og det er naturlig at jeg tar den med hjem, det skal jeg innrømme.

– Hva legger du i begrepet «å ta saken med hjem»?

– Jeg har erfart det samme som sikkert mange andre har, at jeg kobler ut i sosiale settinger når jeg har trodd at jeg har vært delaktig. Det gjelder både i familiesamtaler og andre samtaler. Jeg har rett og slett ikke vært til stede fullt og helt. Det skal jeg ærlig innrømme.

– Hva gjør det med deg når du oppdager at du ikke er til stede i sosiale settinger?

– Det er ikke noe overraskende. Det er ikke unikt, og det gjelder nok for mange andre yrker. Men politiet er ett av yrkene hvor det er naturlig å ta med deler av jobben hjem. Men det gjelder også å ha noen teknikker for avkobling, som kommer med erfaringen. Men jeg synes ikke det er flaut. Det er vel snarere helt naturlig.

Trenger 18 nye millioner

I midten av april meldte Nettavisen nyheten om at Øst politidistrikt har bedt sitt nærmeste overordnede organ, Politidirektoratet (POD), om ekstraordinære midler. Kidnappingssaken har vært krevende, og politiet har brukt så store ressurser på etterforskningen at de har måttet prioritere bort andre politioppgaver.

Brøske har ifølge TV 2 bedt om 18 millioner kroner for å kunne holde oppe trykket på den videre jakten på gjerningsmennene. Dette er merutgifter som allerede er gått til etterforskningen. Endelig svar fra POD er ikke kommet ennå.

For politiet er de nå i en ny fase av etterforskningen

– Hvor lenge kan dere holde etterforskningen gående? Dere må jo trappe ned på et tidspunkt.

– Ja, og det gjør vi når vi mener det ikke er oppgaver lenger, som kan være med på å bidra til en løsning av denne saken. Vi er ikke der i dag, det gjenstår fortsatt mye vi skal undersøke. Man skal huske på at vi har vært gjennom en betydelig innhenting- og innsamlingsfase, i tillegg har vi vært gjennom den første bearbeidelsesfasen. Da tester vi ut ulike teorier, ser om det er noen enkle svar som kan bringe oss videre.

Flere teorier

Politiets hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen er en kidnappingssak. Brøske har tidligere uttalt seg om politiets alternative teorier til Nettavisen:

  • Det kan dreie seg om en frivillig forsvinning.
  • Det kan dreie seg om en drapssak.
  • Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt utsatt for en ulykke.

Brøske ønsker ikke å kommentere om noen av teoriene er verken styrket eller svekket.

I slutten av april uttalte en venninne av Anne-Elisabeth til Dagbladet at hun hadde bestemt seg for at hun ikke kommer tilbake i live. Det var hennes måte å takle situasjonen på.

– Hver gang det dukker opp noe i avisen eller på TV, så får man håp. Finner de henne nå, tenker man. Men så går det dager og uker uten at det skjer noe. Man faller ned i en bølgedal. Det er slitsomt og utmattende. Jeg har selv bestemt meg for at hun ikke kommer hjem i live. Det er en stygg tanke, men det er for å beskytte meg selv mot de verste nedturene, fortalte venninnen til avisen.

Spekulasjonene om hvem som kan stå bak bortføringen er mange i sosiale medier. Medlemmer av nærmeste familie blir nevnt av mange. Men Brøske forsikrer om at det rutinemessig er gjort en grundig etterforskning av den innerste kretsen.

Det betyr ikke at noen av dem er mistenkt i saken. Informasjonen familiemedlemmer sitter på er viktig for politiet, understreker politilederen. Han vil ikke si noe om de i dag har konkrete mistenkte i saken, eller om det er tatt ut noen siktelser.

– Vi står overfor en sak der en dame er bortført fra sitt hjem. Det sier seg selv at nærmeste familien er svært sentralt for å få oversikt og kunnskap om den savnede. I et slikt perspektiv utføres etterforskningskritt rundt nærmeste familie. Det er også gjort i denne saken.

– De er viktige informasjonskilder for politiet i en type sak som dette, og det er de også her. Informasjon om hvem som er mistenkt kommer vi med hvis, og når, det er riktig.

Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å gi kommentarer til saken.

Artikkeltags