Slik deler du abonnementet ditt med andre i din husstand! 

I lys av ukens nyheter om store nedbemanninger i Aftenposten og Adresseavisen, lurer du helt sikkert på hvordan det går med lokalavisa di. Står RB foran store kutt slik så mange andre redaksjoner har gjennomført den siste tida? Alle mediehus sliter med inntektene. Du ser jo TV-profiler ta farvel på ukentlig basis. Jeg kan berolige deg med at omstendighetene tatt i betraktning – en svær global mediekrise – så går det ganske bra med oss. Kostnadskuttene er ikke over hos oss heller, men vi står ikke foran en stor ryddesjau.

Det er to hovedgrunner til det. RB som eies av Amedia, gjorde i likhet med alle avisene i Amedia-familien, store kostnadskutt i 2014. Som følge av de store kuttene vi gjorde da, er kostnadsnivået vårt ikke i sterk utakt med inntektsbildet vårt. 16. april 2015 gjorde vi dessuten noe som viste seg å være veldig bra for oss. Da begynte vi å reservere mye mer av innholdet vårt for betalende abonnenter. Artiklene gitt et +-tegn på rb.no, kan bare leses av dem som betaler. Effekten av dette tiltaket har vært usedvanlig gledelig. Samtidig har det selvfølgelig som konsekvens at vi har noe færre lesere.

Siden vi begynte med mye plussing, har vi jevnt og trutt økt i opplag. Faktisk har vi nå 2.000 flere kunder enn vi hadde før opplaget bunnet ut i 2015. Vi øker nå uke for uke i tallet på betalende abonnenter. Målet er å passere 26.000 betalende lesere ved nyttår. Økningen i antall betalende lesere utligner ikke effekten av markert annonsebortfall på papir og nett. Men den bidrar, sammen med hverdagsrasjonalisering, til at vi har en sunn økonomi i RB

Erkjennelsen internt er dog denne: Skal RB være en slagkraftig og robust redaksjon, er vi helt avhengig av at vi ikke bare klarer å holde på leserskaren vår. Vi må rett og slett også få flere til å kjøpe oss. Grunnen er at RB, i likhet med nær sagt alle mediehus, tror at annonsebortfallet – i hovedsak begrunnet i knallhard konkurranse med internasjonale giganter som Google og Facebook – vil fortsette. Annonsørene vil framover finansiere en mindre del av journalistikken vår. Redaksjonen må kort og godt levere et så godt produkt at det utløser betalingsvilje fra flere lesere på Romerike.

I den nye medievirkeligheten vet vi at vår suksess avhenger av at du opplever at vi lever i en symbiose med deg. At vi skjønner dine behov for hva du ønsker å bli informert om. Skal den symbiosen være fruktbar, må den være dynamisk. Vi trenger å høre fra deg både som tipser og kunde. Vi vil at du skal være vår gode veileder som forteller oss hva du liker og misliker.

Det blir mer og mer klart at bare de som kjenner kundene sine, vet hva de vil ha og står i kontinuerlig dialog med dem, vil overleve i et stadig mer globalt virkelighetsbilde. Det er bare en premiss jeg vil du skal huske. Vi har tatt et klart valg. RB er lokalavisa for Romerike, ikke lokalavisa i de 14 kommunene som utgjør Romerike. Min oppfordring er: Bruk oss, vi er til for deg!