Amedia Distribusjons administrerende direktør, Ingar Merli, opplyser at det allerede før myndighetene påla strenge krav, ble satt i gang forebyggende tiltak i konsernet med vel 70 aviser.

– Tiltakene gjelder bruk av hansker, Antibac, ekstra renhold og avstand mellom alle våre operatører og medarbeidere, forteller han fra sitt hjemmekontor på Løken i Høland.

Amedia Distribusjon leverer 3,8 millioner produkter i uka, hvorav 1,9 millioner er tradisjonelle aviser.

Av dette trykkes og sendes rundt 885.000 eksemplarer ut fra Roseveien på Kjeller.

Plast og hansker

Alle aviser produseres industrielt og pakkes inn i plast fra trykkeri og under transport.

– Plastbunten opprettholdes hele veie fram til levering.

Det er altså ingen som tar i selve avisen før helt til slutt i kjeden, understreker Merli.

– Budene er dessuten pålagt å bruke hansker.

Lav risiko

Merli legger til at Folkehelseinstituttet også har uttalt at smitte på netthandelpakker også er minimal.

– Til sammenlikning mener vi som kjenner mediedistribusjonen at det er enda mindre risiko for aviser og magasiner.

Amedia er ikke kjent med at noen distribusjonsselskaper i verden har stanset sin virksomhet av frykt for koronaviruset.

Trenger flere

Merli benytter sjansen til å opplyse at Amedia trenger midlertidige medarbeidere for å levere ut aviser, tidsskrifter og pakker.

Oppdragsmengden vår er minst like stor.

– Hittil har vi heldigvis ikke opplevd at medarbeidere er blitt smittet, men vi har noen i karantene hjemkommet fra utlandet.

Det er også en av grunnene til at Amedia vil rekruttere flere folk.

Tiltak i Posten

Postens pressesjef Kenneth Pettersen forsikrer at Posten og Bring er svært opptatt av smittevern.

– Vi følger de strengeste anbefalingene fra helsemyndighetene. I tillegg har vi iverksatt egne renholds- og hygienetiltak på terminaler, postmottak, hos sjåfører og ved vareoverlevering.

For å redusere smitterisikoen er det tre viktige kjøreregler som følges i hele konsernet

– Holde avstand til andre, god hoste- og håndhygiene og unngå fysisk kontakt.

Nøye med renhold

Såpeforbruket på terminalene er nå tredoblet, og frekvensen på renholdsarbeidet er betydelig høyere enn ellers, samt at alle bud og sjåfører har med Antibac i bilene.

– Pakker ved hjemlevering vil som hovedregel leveres ved døra eller på dørterskel.

Pettersen legger til at det ikke er noen fysisk kontakt mellom bud og mottaker når pakker leveres hjem på døra.

– Kunden signerer ikke ved mottakelse av pakke, fordi vi er opptatt av å holde avstand.