– At styringsrenta blir hevet igjen, er det veldig lite usikkerhet om, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til NTB.

Også NHO spår en renteheving på et kvart prosentpoeng.

– Vi regner med at styringsrenta skal opp til 2,75 prosent nå i desember og videre til 3 prosent på nyåret, skriver NHO i sin siste kvartalsrapport om norsk økonomi.

Venter nye signaler

Ifølge Haugland er det flere ting som taler for at Norges Bank vil jekke opp styringsrenta for sjuende gang siden nullnivået under pandemien.

– Vi har et underliggende inflasjonspress som har vært sterkere enn ventet. Samtidig har økonomien holdt seg bedre flytende enn vi har trodd. I lys av dette ville det vært overraskende om Norges Bank snudde helt om på planene nå og lot være å heve renta, sier hun.

– Når det er sagt, tror vi at Norges Bank vil signalisere at de vil ta det litt roligere framover, sier Haugland og viser blant annet til nedkjølingen av boligmarkedet.

En styringsrente på 2,75 prosent vil bety en boliglånsrente på rundt 4 prosent, ifølge Haugland.

Strid om rentetopp

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank peker på at produksjonsgapet hos bedriftene har falt markant, noe han mener er et tegn på at presset i økonomien er i ferd med å lette.

– Sammen med fallet i boligprisene, som har vært større enn ventet, kan det tyde på at renteøkningene nå begynner å bite på økonomien. Vi tror derfor Norges Bank vil holde seg til planen om å øke renten med nye 25 basispunkter, sier han.

Jullum tror også rentetoppen nå er nådd.

– Vi tror ikke at det blir noen renteøkninger neste år, sier han.

Haugland er derimot litt mer forsiktig.

– Det kan være at Norges Bank vil avvente situasjonen på rentemøtet i januar, men sikter seg inn mot en ny renteheving i mars.

Usikkerhet

På det siste rentemøtet i november sa Norges Bank at de økonomiske utsiktene enn mer usikre enn normalt.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, slo banken fast.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil styringsrenta nå en topp på 3 prosent i begynnelsen av 2023. Men beregninger viser at renta vil begynne å falle allerede mot slutten av året.

– Toppen er her ikke helt ennå, men den er nær, sier Haugland og peker samtidig på at inflasjonstoppen allerede er passert.

Også i USA er det flere tegn på at inflasjonen er i ferd med å avta, ifølge DNBs morgenrapport onsdag. Det kan innebære at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil bli mindre hissig på å heve styringsrenta framover.