Advarselsmerking kan være et viktig virkemiddel for å øke kunnskapen om helseskader, slår Helsedirektoratet fast i et anbefalingsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Direktoratet anbefaler at et eventuelt påbud om advarselsmerking på etiketter og emballasje for alkoholholdig drikk, heter det i brevet.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i organisasjonen Av-og-til er glad for anbefalingen.

– Alkohol øker risikoen for over 200 sykdommer, blant annet kreft. Det har folk rett til å vite, sier hun i en uttalelse til NTB.

En regelendring vil være lite hensiktsmessig, mener imidlertid Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Han ønsker at Norge skal vente med en regelendring til dette blir bestemt på EU-nivå.