SV truer kommunene

 Mangelfull bosetting er et tap både for enkeltindivider som vil komme i gang med livene sine, for kommunene og for staten som betaler for oppholdet.

Mangelfull bosetting er et tap både for enkeltindivider som vil komme i gang med livene sine, for kommunene og for staten som betaler for oppholdet. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

SV truer med tvangsbosetting av flyktninger, dersom kommunene ikke skjerper seg. Sp sier nei.

DEL

– Kommunene må ta større ansvar. De må se at mottak av flyktninger er en like naturlig kommunal oppgave som å drifte skoler og omsorgstjenester, sier inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) påpeker at en større andel asylsøkere som kommer til Norge, i dag har et reelt behov for beskyttelse. Dermed har også antall flyktninger som skal bosettes årlig økt. I de siste årene har det vært behov for å bosette om lag 8.000 flyktninger årlig. Antatt behov i 2013 er om lag 8.500.

– Da er det ikke snakk om man skal bosette eller ikke, men i hvilken kommune, mener statsråden.

I dag er imidlertid bosettingen basert på kommunenes frivillighet. Regjeringens utgangspunkt er å få på plass en ny avtale som gjør at bosettingen fortsatt kan skje frivillig. Men tvang kan bli aktuelt, fordi mange kommuner i dag svikter i sin bosettingspolitikk. Statsråden peker blant annet på at manglende planlegging i boligpolitikken er en gjenganger.

– Jeg vil ikke forskuttere tvang, men vi må følge situasjonen utover våren. Stortingspolitikerne er sterkt utålmodige, fordi vi i dag har en tap-tap-situasjon. Mangelfull bosetting er et tap både for enkeltindivider som vil komme i gang med livene sine, for kommunene og for staten som betaler for oppholdet.

SV er på kollisjonskurs med regjeringspartner Sp. I sitt nye stortingsvalgprogram, som ble lagt fram torsdag, går Sp inn for frivillig bosetting. Samtidig vil partiet styrke kommunenes økonomiske insentiver til å ta imot flyktninger.

– Vi hadde et høringsforslag på innføring av tvangsbosetting. Motstanden var imidlertid stor, og vi har kommet til at tvang vil virke mot sin hensikt. Den beste måten å bosette flyktninger på, er gjennom et godt samarbeid med kommunene, sier leder for programkomiteen, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ANB etter torsdagens pressekonferanse.

3.900 flyktninger som har fått opphold i Norge, sitter fortsatt på mottak og venter på å få tildelt en kommune å bo i. Ifølge IMDi venter disse flyktningene i gjennomsnitt et halvt år. 250 av dem har ventet over ett år på bolig. Kommunenes organisasjon KS har tidligere anbefalt at målet bør være at det går to måneder fra vedtak til bosetting. Men gjennomsnittlig ventetid i 2011-2012 lå på rundt syv måneder. En hovedforklaring er kommunens vansker med å finne egnede boliger. KS ønsker raskere bosetting, men er en sterk motstander av tvang.

– Vi er redd for at tvangsbosetting vil gi økt konfliktnivå lokalt og svekke kommunenes integreringsarbeid, sier spesialrådgiver Nina Gran.(ANB)

Artikkeltags