– Rapporten er ensidig. Og det er skjevt framstilt. Bak mange av formuleringene i rapporten ligger manglende kunnskaper om hvordan man opererer i den virkelige verden, sier han.

Henriksen sier han ikke har fått studert rapporten. Han fikk den samtidig med pressen mandag morgen.

– Jeg har blant annet ikke gitt meg selv lønnsøkninger. Min lønn har fulgt et fast lønnssystem. Min lønn skulle følge rådmannen i Skedsmo, pluss 10 prosent. En periode ble ikke lønna justert og da jeg tok det opp ble den justert og jeg fikk etterbetalt, sier Henriksen og legger til:

– Når det gjelder reiseregninger gjorde jeg alltid opp det jeg skyldte på slutten av året.

Henriksen er uenig i det som står om sønnen borerigg og mener han aldri har tappet selskapene. Søndag sa han til Romerikes Blad at han aldri har påført selskapene tap.

Henriksen avviser også at han skal ha brukt arbeidskraft fra NRV og RA-2 på egne eiendommer.

Han er også forundret over at man trekker inn hans datter i rapporten.

– Hun var engasjert av Planteforsk fram til 2001. RA-2 betalte forskningsmidler til Planteforsk for å finne løsninger på slamproblemene. Det gjorde også andre renseanlegg. RA-2 betalte ikke fordi min datter jobbet der slik man kan få inntrykk av ved å lese rapporten, sier han.

Henriksen vil nå lese rapporten nøye og lage sin egen oppsummering.

– Det er liten tvil om at jeg har gjort ting galt og tar kritikk for manglende internkontroll og manglende regnskapsførsel til tross for at jeg brukte gode regnskapsfolk til å kontrollere dette. Men jeg spør: Hva har jeg gjort som har kostet selskapene penger. Jeg har aldri tappet selskapene, eller sluset penger til min sønns selskaper, slik granskerne hevder. Vi betalte selskapene for det de gjorde, til markedspris, sier Henriksen.