Viken er historie ved inngangen til 2024. Da gjenopprettes de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. Men grensene blir litt annerledes enn tidligere som følge av blant annet kommunesammenslåinger.

Dermed blir det ikke bygd noe nytt fylkeshus for Viken i Sandvika i Bærum. Ut fra blant annet økonomi og hensyn til de ansatte, ønsker fylkesrådet i Viken at vår nye fylkeskommune blir værende i nåværende lokaler i Galleriet i Oslo lengst mulig, fram til minst 2029/2030. Da skal det utskjelte bygget etter planen rives.

Da vil fylkeskommunen trenge nye lokaler, og det er naturlig å se til det geografiske midtpunktet for det litt spesielle fylket som der delt i tre regioner av hovedstaden: I tillegg til Romerike, Follo og Vest-regionen med Asker og Bærum.

Både Lillestrøm og Jessheim har meldt seg på i kampen om det nye «akershuset». Det er bra med en offensiv tilnærming for å kapre fylkesadministrasjonen og viktige kunnskapsarbeidsplasser. Ullensaker har gjort seg for avhengig av flyplassen – det så vi under pandeminedstengningen – og trenger andre typer jobber.

Lillestrøm skilter også med beliggenhet og har i motsetning til Jessheim – i alle fall når det gjelder tog – et suverent kollektivtilbud med kontinuerlige avganger mot Oslo. Fylket eier også tomta til Lillestrøm bussterminal der et nytt fylkeshus kan bygges, nærmest inntil perrongen. Reiseveien hit vil være kort fra alle deler av fylket. Det er et konkurransefortrinn i kampen om kunnskapsarbeidsplassene.

Økonomisk og praktisk har Lillestrøm overtaket om et framtidig nytt fylkeshus i vår region. Det er viktig å posisjonere seg allerede nå. Men romeriksbyene må ikke bruke opp kreftene på å knive mot hverandre. De har tøffe utfordrere i både Vest-regionen og Follo som naturligvis vil ha disse viktige arbeidsplassene når den tid kommer.