Tidligere har representantskapet i Akershus Ap gått inn for å beholde Viken, men siden har flere lokallag gitt uttrykk for at de ønsker å oppløse det – slik Østfold og Buskerud Ap også har gått inn for. På et styremøte i helgen besluttet Akershus Ap å innkalle representantene fra lokallagene til et nytt møte.

– Vi vil sette en fot i bakken og være helt trygge på at representantskapet har tatt den beslutningen de ønsker, sier nestleder Øystein Slette i Akershus Ap til NTB.