Gå til sidens hovedinnhold

– En kontinuerlig jobb

«Kompetansebroen» skal smøre samhandlingen:

Artikkelen er over 4 år gammel

Med nettportalen «Kompetansebroen» skal samhandlingen mellom Ahus og kommunene styrkes. Mandag ble porten erklært åpen.

Ahus-direktør Øystein Mæland sier til RB at informasjonsflyten i samhandlingen mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten er et kritisk punkt, og at det må jobbes med kvaliteten hele tiden.

– Pasientene ligger kortere og kortere tid på sykehuset. Våre pasienter er også kommunens pasienter, og vi må hele tiden jobbe kvalitativt med helhetlig behandling. Informasjonen som følger overføringen må være god, sier Mæland.

Mandag feiret 90 kommunale helsearbeidere i Ahus opptaksområde sammen med Ahus at nettportalen som skal forenkle både kommunikasjon og tilgangen på kompetanse er et faktum. Kommunenes eierskap til portalen er viktig, understreker prosjektleder Hanne-Merethe Årstein, som denne uka overlater jobben til Kjersti Sirevåg.

Million-prosjekt

Fylkesmannen har støttet prosjektet med 1,9 millioner kroner over to år. Høgskolen i Oslo og Akershus har bidratt med vesentlig innsats med design og teknisk tilrettelegging. Det har tatt to år å få opp portalen.

– Målet er enklest mulig tilgang og deling av kunnskap. Vi legger vekt på at kommunene og sykehuset er likeverdige i utviklingen videre, sier Årstein.

Se film her

4,7 diagnoser

Statssekretær i helsedepartementet, Lisbeth Normann, er godt fornøyd med «Kompetansebroen», og skryter også av demensomsorgen i Skedsmo, noe ordfører Ole Jacob Flæten er glad for. Han har forventninger til portalen. Som i andre kommuner er pasientene som skrives ut stadig dårligere og har flere diagnoser, og behovet for kompetanse er stort.

Normann sier at hver enkelt pasient i snitt har 4,7 diagnoser. Man vet lite om kvaliteten i kommunene, men også det skal kartlegges nå.

Fakta

  • Kompetansebroen skal gi gjensidig deling av informasjon og styrke kompetansen i alle ledd.
  • Portalen skal også sikre at sykehuset vet hva kommunene kan tilby.
  • I over 40 prosent av tilfellene følger ikke epikrisen pasienten første døgn. Det skal bedres.
  • Ca 3.000, vel 7 % reinnlegges ved Ahus. Andelen skal ned.

Kilde: Ahus/Skagerak Consulting

Kommentarer til denne saken