Kongsvinger sykehus til Ahus

TIL AHUS: Kongsvinger sykehus blir overført til Ahus.

TIL AHUS: Kongsvinger sykehus blir overført til Ahus. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Kongsvinger sykehus overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet skal videreføres som i dag.

DEL

Vil du ha daglige nyhetsbrev hver morgen fra rb.no? Meld deg på her!

Dette har helseminister Bent Høie vedtatt i foretaksmøte i dag.

– Dette er en viktig dag for pasienter, pårørende og ansatte ved Kongsvinger sykehus. At Kongsvinger sykehus får tilknytning til Akershus universitetssykehus HF, kan gi nye muligheter for helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og bedret rekruttering, sier Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kan avlaste Ahus

Han viser også til at ledig kapasitet ved Kongsvinger sykehus kan utnyttes til å avlaste Ahus.

– Befolkningen får færre sykehus å forholde seg til og også kortere reisevei i mange tilfeller, sier Høie.

Foretaksmøtet viste til at det er gjennomført en åpen og grundig utredning i saken. Kommunene som bruker Kongsvinger sykehus og brukerne ved Kongsvinger sykehus har ønsket at sykehuset blir en del av Akershus universitetssykehus.

Styret i Helse Sør-Øst pekte på utfordringer og risiko knyttet til IKT-infrastrukturen og kapasiteten innen psykisk helsevern og anbefalte at Kongsvinger sykehus skulle tilhøre Sykehuset Innlandet.

Lyttet til lokale ønsker

– Begge alternativer ivaretar pasientsikkerheten. Derfor har jeg lagt størst vekt på de lokale ønskene, slik at foretakstilhørigheten til Kongsvinger sykehus endres fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus, sier Høie.

Foretaksmøtet legger vekt på at føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan om økt samarbeid mellom sykehusene i helseforetakene og avklart oppgavedeling skal legges til grunn.

Sykehuset Innlandet HF skal avklare fremtidig sykehusstruktur høsten 2017.

– Denne avklaringen om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus vil være viktig av hensyn til videre planlegging både i Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF, sier Høie.

Artikkeltags