Limi er konstituert fra 1. september og for en periode på seks måneder, etter at Tone Ikdahl sluttet som viseadministrerende direktør på Ahus for å bli administrerende direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Økonomisjef Kari Fjelldal, opprinnelig fra Skedsmokorset, blir ny økonomidirektør for samme periode, opplyser Akershus universitetssykehus.

Tone Ikdahl har også hatt rollen som forskningsdirektør. Fra 1. september er Tormod Fladby konstituert som forsknings- og innovasjonsdirektør på Ahus for seks måneder.

Fladby, som er professor og regnes som Norges fremste demensforsker, kommer fra stillingen som avdelingssjef ved avdeling for nevrologi. Han vil i konstitueringsperioden videreføre kliniske forskningsprosjekter.

Stillingene vil bli utlyst i løpet av konstitueringsperioden på seks måneder, opplyser Ahus.