13. mars besluttet Helse Sør-Øst at alle sykehusene i sykehusregionen skulle gå over i gul beredskap. I dag – en drøy måned senere – nedjusteres beredskapen til grønn.

Det opplyser Ahus på sine nettsider.

Årsaken skal være at belastningen på sykehuset er betydelig redusert.

– Akershus universitetssykehus (Ahus) har nå om lag en tredjedel av antall Covid-19-pasienter som var innlagt på det meste. Torsdag har Ahus totalt 21 pasienter med Covid-19, av dem 7 på intensiv og 6 på respirator. 117 koronapasienter er per nå utskrevet fra Ahus, skriver sykehuset.

Grønn beredskap er det nederste beredskapsnivået og betyr at beredskapsledelse etableres ved behov og enkelt funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap betyr på sin side at beredskapsledelse etableres og at ekstra ressurser mobiliseres.

– I den aktuelle situasjonen vil den taktiske beredskapsledelsen fortsatt være etablert, men med redusert møtehyppighet. Taktisk beredskapsledelse og smittevern vil fortsatt ha jevnlig kontakt med sykehusledelsen, som utgjør den strategiske ledelsen når Ahus er i beredskap, heter det.

Sykehusledelsen vurderer nå hvilken type aktivitet som kan trappes opp, både innen elektiv kirurgi og poliklinikk.

– Utviklingen av pågang av Covid-19-pasienter vil følges nøye. Det er lagt gode planer for opptrapping ved økt pågang, som kan aktiveres ved behov, skriver sykehuset.