Pål Gulbrandsen, professor i helsetjenesteforskning ved Ahus og Universitetet i Oslo (UiO), fikk nylig prisen EACH International Assosiation of Communication in Healthcare Teaching Award 2021 for fremragende arbeid med kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient.

Hans langvarige forskning har bidratt til bred satsing på undervisning i kommunikasjonsferdigheter i spesialisthelsetjenesten, skriver Ahus på sin hjemmeside.

Sykehuset slår fast at prisen er en anerkjennelse av Gulbrandsens langvarige forskning på kommunikasjon med pasienter i behandling og pleie, og hans bidrag til å utvikle undervisningsopplegg i kommunikasjonsferdigheter for leger og annet helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Stor studie på Ahus

Gjennom mange år med forskning på kommunikasjon har spesialisten i samfunnsmedisin lagt vekt på forholdet mellom lege og pasient, og på å kartlegge pasientenes utgangspunkt gjennom strukturert og god dialog.

– Min forskning har vært motivert av stor bekymring for hva leger går glipp av i sine pasientmøter, og hva det får av konsekvenser for diagnostikk, behandling, medisinske feil, økonomi og ikke minst pasientens velbefinnende, sier Gulbrandsen.

Han gjennomførte en stor studie av klinisk kommunikasjon på Ahus i 2007-2008, noe som førte til både rundt 40 forskningsartikler og en lærebok i kommunikasjon.

I studien testet Gulbrandsen ut et kurs som gir konkrete tips til hvordan leger eller annet helsepersonell oppnår god kommunikasjon med sine pasienter. Som en del av forskningen har over 150 leger vært med på forskningsbasert kommunikasjonstrening.

– De fleste klagene et sykehus får, går på dårlig kommunikasjon mellom lege og pasient. Vi har også fått mange tilbakemeldinger på at pasienter ikke får med seg informasjon som blir gitt av sykehuset. Det er vårt, og ikke pasientens, ansvar, sa Gulbrandsen da Romerikes Blad intervjuet ham og forskningssjef Hilde Lurås ved Ahus om kommunikasjonsforskningen høsten 2013.

Forskningen viser blant annet at gjennomførte kurs for leger kan gi varige forbedringer i kommunikasjonen. De aller fleste legene hadde effekt av kurset, særlig de som hadde hatt kommunikasjonsundervisning tidligere. En oppfølgingsstudie viste at 60 prosent av deltakerne mente at kurset hadde endret deres praksis varig, og at det hadde gitt ny innsikt i egen kompetanse, opplyser Ahus..

Eget satsningsområde

Gulbrandsens forskningsfunn har vært et viktig argument for innføringen av kommunikasjonstrening som en del av spesialistutdanningen for leger i 2017, skriver Ahus på sin hjemmeside.

Fra 2017 ble kommunikasjonstrening for helsepersonell gjort til et satsingsområde ved Ahus og en sentral del av arbeidet med pasientsikkerhet og pasientopplevd kvalitet. Sammen med professor Arnstein Finset (UiO) har Pål Gulbrandsen veiledet interne kursinstruktører på Ahus.

Instruktørene holder nå 10 kurs i året for leger, psykologer, sykepleiere og annet helsepersonell ved Ahus, og flere deltakere forteller at det har endret deres praksis permanent.

For tida arbeider Gulbrandsen med å utvikle et kursprogram for erfarne spesialister i veiledning av leger i spesialisering, med kommunikasjon som et sentralt verktøy.

Les også:

Ahus-forsker på sporet av kur mot Alzheimer: – Målet er ikke at vi skal leve lenger, men at vi kan være friske helt til vi dør

– Vi fryktet at situasjonen i Norge skulle bli like ille som i Italia

Her forsker de på koronaviruset: – Fra første pasient hadde vi prosjekter de kunne delta i