Gå til sidens hovedinnhold

90.000 hjemmeulykker endte på sykehus

Artikkelen er over 2 år gammel

De fleste ulykker skjer i hjemmet og på bostedet. Til sammen behandlet norske sykehus 90.000 skader etter hjemmeulykker i 2017.

Dette er en snau tredel av alle ulykkesskader som ble behandlet ved norske sykehus dette året. Til sammen behandlet sykehusene 280.000 ulykkesskader i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Rapporten «Skadebildet i Norge» fastslår at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner. Blant de eldste skyldes en stor del av hjemmeulykkene fall. Samtidig er det bare for dem under 20 år at bolig og boligområde ikke er det vanligste skadestedet.

Liten kunnskap

– Ulykkene som fører til flest skader, er hjemmeulykker, fallulykker og fritidsulykker. Disse ulykkene er de vi vet minst om. Det er derfor behov for et løft i registreringen av skadeopplysninger, sier Eyvind Ohm, forsker ved FHI.

Det er ytre omstendigheter, som årsak, skadested og aktivitet, det særlig mangler informasjon om. I dag mangler disse opplysningene for alle skader som blir behandlet av legevakt og fastleger. Slike opplysninger mangler også for halvparten av alle skader som blir behandlet på sykehus, men dette har FHI nå beregnet.

Også opplysninger om omstendighetene rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.

Ettersom det ikke finnes ett felles skaderegister i Norge, har Folkehelseinstituttet sammenstilt data fra offentlige helseregistre og skaderegistre i ulike sektorer.

Selvmord

Ifølge statistikk fra Dødsårsaksregisteret skjer det om lag 2.500 såkalt voldsomme dødsfall i Norge hvert år. Dette utgjør totalt seks prosent av alle dødsfall.

Tre av fire voldsomme dødsfall skyldes ulykker, mens de resterende i hovedsak er selvmord.

I hvert år i perioden 2012–2016 ble i gjennomsnitt 34 personer drept. Drap utgjør 1,3 prosent av alle voldsomme dødsfall i Norge.

FHI fastslår at det har vært en betydelig nedgang i dødsfall som følge av ulykker de siste tiårene. Samtidig pekes det på at det er knyttet store samfunnsøkonomiske kostnader til skader, og at det er stort potensial for forebygging og at iverksetting av effektive tiltak kan gi umiddelbar virkning.

(NTB)

Kommentarer til denne saken