Etter korona har vi sett en bekymringsfull økning i rapporterte psykiske plager og uhelse blant barn og unge. Da må vi først og fremst styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Det passer også godt inn i de planene som fins for bedre helse for alle i Lillestrøm. Alt som skjer på lokalt plan i nærmiljøet, på idrettsarenaen eller aktiviteter der folk møtes, vet vi bidrar til trivsel mestring og mening. Et sterkt fellesskap der vi blir sett, hørt og får gjort noe vi liker og mestrer, er det beste vernet mot psykisk uhelse.

I valgprogrammet til Lillestrøm Arbeiderparti slås det fast at Arbeiderpartiet vil styrke lavterskeltilbud til mennesker som har dårlig psykisk helse og/eller rusproblemer samt styrke helsestasjonene.

Lillestrøm Arbeiderparti har de siste fire årene prioritert å øke antall ansatte i skolehelsetjenesten. Nye friske midler vil gjøre det mulig å ansette flere fagfolk fra neste år. Vi vil kunne ansette to psykologer eller tre helsesykepleiere for de øremerkede midlene vi har fått fra regjeringen for neste år. Dette betyr mye for de som trenger rask tilgang til hjelp.

Sten Magne Berglund, 5. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti, Sørumsand