Statistisk sentralbyrå har kunngjort folketall for årets tre første måneder.

De viser at Romerikes folketall per 1. april var 311.561, en økning på 803 fra nyttår.

Fjoråret 2019 ga oss en vekst i folketallet på 6.712. Altså ligger vi hittil an til en langt mer beskjeden vekst i 2020.

Lørenskog øker mest

Lørenskog hadde størst vekst i 1. kvartal i år, med 242 til 41.702.

Hele 201 av dette skriver seg fra økt innflytting.

Ullensaker kunne påplusse 139 til 39.764, der 107 skyldtes netto innflytting.

Eidsvoll er på 3. plass, med 110 nye borgere til 25.546. Videre Nannestad med 88 til 14.227.

Lillestrøm på 5. plass

Først som nummer fem finner vi den nye storkommunen Lillestrøm med en vekst på 87 til 86.070.

Rælingen er eneste kommune med nedgang i folketallet, minus 1 til 18.529.

Ser vi på tallene for fødsler og dødsfall, er det fødselsoverskudd i alle kommuner med unntak av Aurskog-Høland, som står med minus 1.

Lillestrøm har størst overskudd, med 57 etter 199 fødte og 142 døde.

Lørenskog og Rælingen hadde et fødselsoverskudd på 41, Ullensaker 32, Nes 18 og Nannestad 13.

Norge +4.775

Vi nevnte den store veksten i innflytting i Lørenskog.

Her følger Eidsvoll og Ullensaker som nummer to og tre, med 107 og 103.

Rælingen, Nittedal og Enebakk er de tre kommunene der flere har flyttet ut enn inn, med henholdsvis 42, 9 og 2.

Kongeriket Norge økte folketallet med 4.775 til 5.372.355.

2.199 skyldtes fødselsoverskudd og 2.576 netto innflytting.

Folketall per 1. april 2020:

 • Lillestrøm 86.070 (+ 87)
 • Lørenskog 41.702 (+ 242)
 • Ullensaker 39.764 (+ 139)
 • Eidsvoll 25.546 (+110)
 • Nittedal 24.252 (+ 3)
 • Nes 23.152 (+ 60)
 • Rælingen 18.529 (- 1)
 • Aurskog-Høland 17.427 (+ 37)
 • Nannestad 14.227 (+ 88)
 • Enebakk 11.117 (+ 7)
 • Gjerdrum 6.909 (+ 19)
 • Hurdal 2.866 (+ 12)

Kilde: Statistisk sentralbyrå