Gå til sidens hovedinnhold

8 år er mer enn nok!

Valg 2021

Mandag 13. september er det stortingsvalg og aldri har det vært flere som har benyttet seg av muligheten for å forhåndsstemme. I år, etter 8 år med en blå, blå, gul, regjering er det viktigere enn på lenge å bruke stemmeretten. Forskjellene i samfunnet blir stadig større, og vi trenger en ny kurs for landet vårt. De blå har gjennom sine regjeringsår sørget for stadige kutt i kjøpekraften for vanlige arbeidsfolk, pensjonister, funksjonshemmede og arbeidsledige.

Et samfunn med små forskjeller er et godt samfunn. I pandemiåret har mange mistet jobben eller blitt permitterte. Disse familienes mulighet til normalitet i form av ferie, er blitt vanskelig i og med at feriepengetillegget er tatt bort for permitterte og arbeidsledige – Arbeiderpartiet vil gjeninnføre dette tillegget.

Faste ansettelser i hele stillinger må være normen i arbeidslivet. NAV må settes i stand til å følge opp unge arbeidsledige mye tettere – lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge og flere lærlingeplasser vil være viktig for å få flere unge i jobb og dermed sikre at unge ikke blir hengende etter allerede i starten av arbeidslivet. Vi tenger en stor grad av fagorganiserte, det vil bidra til å begrense de økende ulikhetene og sikre et anstendig arbeidsliv. Fagforeningsfradraget må derfor økes. Arbeiderpartiet ønsker å bedre rettigheter og gi større muligheter for hele og faste stillinger i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet vil foreslå å øke kommunenes frie inntekter med minst 5 milliarder i 2022. For Lillestrøm kommune vil dette kunne gi større muligheter til å ansette flere lærere og tilby en enda bedre eldreomsorg med satsing på aktivitetstilbud, velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger der behovet er størst.

Arbeiderpartiets kamp mot privatisering, for et bedre og bredere offentlige helsevesen som også på sikt skal inkludere tannhelsetjenesten, momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett er andre gode argumenter for å stemme Arbeiderpartiet 13. september – Nå er det vanlige folks tur!

Bruk stemmeretten, godt valg!

Rune Moen, Leder, Lillestrøm Arbeiderparti, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken